Издателство „КВЦ“ е създадено през 2019 г. от Красимира Цонева, филолог, преподавател и редактор. Мисията му е да издава стойностни книги, адресирани към широк кръг читатели и все пак със специално внимание към подрастващите – деца и ученици.

Stacks Image 230