Image

Басни. Трактати

Григорий Сковорода (1722-1794) е изтъкнат украински философ, баснописец, просветител и педагог. Роден е в бедно казашко село. Учи в Киево-Могилянската академия, където е винаги първи сред учениците. Научава няколко езика, пътува в Полша, Унгария, Австрия, Прусия и Италия, учи в Университета в Хале. Когато се връща в Украйна, става преподавател в Переяславския колегиум (по-късно преобразуван в Духовна семинария). Там обаче влиза в конфликт с епископа заради неграмотността на духовенството в областта на изкуството. В резултат на това е уволнен. Става частен учител на сина на богат земевладелец. Поканен е да преподава в Харковския колеж, където учи младите хора не на религиозни догми, а на „търсене на човека в себе си“. Отново е уволнен. Последните 25 години от живота си проповядва възгледите си сред хората. Облечен бедно и само с най-необходимите неща и книги в чантата си, той обикаля селски колиби и богати имения. Славата му се разнася надалеч – едни го критикуват, други го хвалят, но всички искат да го видят. През този период написва голяма част от произведенията си. Според легендите той сам изкопал собствения си гроб, легнал в него и заспал завинаги, облечен в чисти дрехи и сложил ръкописите под главата си. След смъртта му творбите му получават широко разпространение, като се преписват и печатат. Философските трактати на Сковорода са посветени на теми като самопознанието, разума и щастието на човека. Те внушават, че не всяка отрова има неприятен вкус; че не бива да тъгуваш за изгубеното и да не се радваш на останалото ти; че ако постигнеш върха, ще си на средата; че презадоволяването води до ситост, ситостта – до скука, а скуката – до духовна мъка и който страда от това, не може да се нарече здрав. Сред литературните произведения на Сковорода най-забележителни са неговите басни („Харковски басни“). Критиката определя творчеството му като нешлифован диамант.

  • Автор: Григорий Сковорода
  • Брой страници: 382
  • Цена: 20,00 лв.
  • ISBN: 978-619-249-029-4