Image

Стихотворения

Книгата включва стихотворенията на Добри Чинтулов, като акцентът е поставен върху изучаваните в училище по новата учебна програма и техните анализи. Целта на изданието е да помогне както на преподавателите, така и на учениците при тяхната подготовка в училище, а също и за успешно представяне на особено важния изпит с Национално външно оценяване след 7. кл.


Чинтулов е първият творец в нашата литература, който изгражда устойчиви за българското културно съзнание образи – на юнака, на Балкана, на майката, на врага. Те са осмислени в духа на времето и чрез тях авторът дава поетически израз на националните стремления за избавление от робството.

  • Автор: Добри Чинтулов
  • Брой страници: 48
  • Цена: 3.90 лв.
  • ISBN: 978-619-249-007-2