Image

Потомка. Стихотворения

Книгата съдържа матуритетната творба „Потомка“ и най-значимите стихове на Елисавета Багряна. С включените анализи изданието ще помогне на преподавателите и учениците при тяхната подготовка в училище, а също и за успешно представяне на ДЗИ след 12. кл.

В стиховете на Багряна българската жена за пръв път надига своя индивидуален глас и има дързостта да се опълчи срещу порядките, заставящи я да бъде просто майка и домакиня. Жената в нейното творчество е „вечна и свята“, светица и грешница, но винаги личност. Тя открива своето духовно родословие в корените на бунта и непокорството, в желанието да последва и отстоява любовта си, дори когато прекрачва законите на рода.

  • Автор: Елисавета Багряна
  • Брой страници: 64
  • Цена: 4.90 лв.
  • ISBN: 978-619-249-045-4